Mitä on vastuullinen sijoittaminen

Kirjoittajan kuva

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sijoitusstrategiaa, joka ottaa huomioon paitsi taloudellisen tuoton, myös ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) tekijät. Tällainen sijoitusstrategia pyrkii edistämään kestävää kehitystä ja välttämään yrityksiä, jotka harjoittavat epäeettistä liiketoimintaa tai vaarantavat ympäristön tai ihmisoikeudet.

Vastuullinen sijoittaminen voi tapahtua monin tavoin, kuten valitsemalla sijoituskohteita, jotka ovat saaneet hyvän arvosanan ESG-kriteereissä, tai investoimalla rahastoihin, jotka noudattavat vastuullisuusperiaatteita. Lisäksi vastuulliset sijoittajat voivat käyttää omistajaohjausta ja vaikutusvaltaansa yrityksissä, jotta ne parantaisivat toimintaansa kestävän kehityksen mukaisesti.

Vastuullinen sijoittaminen on noussut suosioon viime vuosina, sillä yhä useammat sijoittajat haluavat vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan ja ympäristöön samalla kun he saavat tuottoa sijoituksistaan.

Sosiaallinen vastuu sijoitttamisessa

Sosiaalinen vastuu sijoittamisessa tarkoittaa sitä, että sijoittajat ottavat huomioon yrityksen yhteiskunnalliset vaikutukset ja toiminnan eettisyyden sijoituspäätöksiä tehdessään. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sijoittajat valitsevat sijoituskohteiksi yrityksiä, jotka noudattavat hyviä työolosuhteita, tasa-arvoisia palkkakäytäntöjä ja vastuullisia ympäristökäytäntöjä.

Sosiaalinen vastuu sijoittamisessa voi myös tarkoittaa sitä, että sijoittajat välttävät sijoittamasta yrityksiin, jotka käyttävät lapsityövoimaa, loukkaavat ihmisoikeuksia tai toimivat epäeettisesti. Sijoittajat voivat myös käyttää vaikutusvaltaansa yrityksissä edistääkseen sosiaalisesti vastuullisia käytäntöjä ja muutoksia.

Yhteiskuntaan positiivisesti vaikuttava sijoittaminen

Yhteiskuntaan positiivisesti vaikuttava sijoittaminen tarkoittaa sijoittamista yrityksiin tai kohteisiin, jotka pyrkivät saavuttamaan taloudellisen tuoton lisäksi myös positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Näihin vaikutuksiin voi kuulua esimerkiksi ympäristönsuojelu, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, sosiaalinen tasa-arvo tai terveyden edistäminen. Tällainen sijoittaminen voi olla esimerkiksi vastuullista sijoittamista, impact-sijoittamista tai eettistä sijoittamista.

Yhteiskuntaan positiivisesti vaikuttavan sijoittamisen kysyntä on kasvanut viime vuosina, kun yhä useammat sijoittajat ovat kiinnostuneita sijoittamaan vastuullisesti ja yhteiskunnallisesti kestävään kehitykseen. Tämä voi myös olla yksi tapa vaikuttaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja edistää kestävää kehitystä.

Tiedätkö mitä hyvän hallintotavan (ESG) tekijät ovat?

ESG tulee sanoista Environmental, Social and Governance eli ympäristö, sosiaaliset tekijät ja hyvä hallinto. ESG-tekijät ovat tärkeitä vastuullisessa sijoittamisessa ja niiden avulla arvioidaan yritysten vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviin asioihin.

Ympäristötekijät liittyvät yrityksen toimintaan ja sen vaikutuksiin ympäristöön. Näihin kuuluvat muun muassa ilmastonmuutoksen torjuminen, uusiutuvien energialähteiden käyttö, päästöjen vähentäminen, jätehuolto ja luonnonvarojen kestävä käyttö.

Sosiaaliset tekijät liittyvät yrityksen vaikutuksiin yhteiskuntaan ja sen ihmisiin. Tärkeitä asioita ovat esimerkiksi ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet ja hyvinvointi, tasa-arvo, yhteiskuntavastuu ja paikallisen yhteisön huomioiminen.

Hyvä hallinto tarkoittaa yrityksen johtamisen periaatteita ja käytäntöjä. Tärkeitä asioita ovat muun muassa läpinäkyvyys, vastuullisuus, riskienhallinta, hallituksen monimuotoisuus ja riippumattomuus, sekä avoin viestintä sidosryhmille.

Vastaa