Suomalaiset sijoittavat entiseen tapaan sodasta huolimatta – sosiaalisen vastuun merkitys kasvussa

Kirjoittajan kuva

Puolet suomalaisista sijoittajista sijoittaa samalla tavalla kuin ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, selviää Nordean Vastuullisen sijoittamisen tutkimuksesta. Sota on kuitenkin saanut suomalaiset kiinnittämään muita pohjoismaalaisia enemmän huomiota geopoliittisiin riskeihin. Suomessa sijoituspäätöksiä tehtäessä sosiaalinen vastuu on noussut ympäristöasioiden rinnalle merkittäväksi seikaksi viimeisen vuoden aikana.

Yli puolet (51 prosenttia) suomalaisista sijoittajista jatkaa sijoittamista samalla tavalla kuin ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Tämä käy ilmi Nordean toteuttamasta vastuullisen sijoittamisen tutkimuksesta. Sota ja sen seurauksena kohonneet elinkustannukset ovat kuitenkin vaikuttaneet suomalaisiin sijoittajiin hieman enemmän kuin muualla pohjolassa. Suomalaissijoittajista 26 prosenttia on pienentänyt sijoittamiaan summia sodan seurauksena, Ruotsissa vastaava luku 22 prosenttia. Tanskassa summia on pienentänyt alle parikymmentäprosenttia sijoittajista.

”Muuhun pohjolaan verrattuna suomalaiset ovat alkaneet kiinnittää entistä enemmän huomiota geopoliittisiin riskeihin. Tämä on toki varmasti luonnollinen seuraus, kun katsoo karttaa. Toisaalta meidät yllätti se, että ruotsalaiset ovat vähentäneet sodan takia riskin ottamista sijoituksissaan suomalaisia enemmän”, toteaa Nordean pohjoismaisen rahastoyhtiön toimitusjohtaja Tanja Eronen.

Sosiaalinen vastuu noussut jopa ympäristön edelle

Vastuullisen sijoittamisen suosio on kasvanut voimakkaasti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Sijoittajat eivät ole valmiita laittamaan rahojaan mihin tahansa yhtiöön tai rahastoon, vaan haluavat ottaa sijoituksissaan huomioon ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan.

Yhteensä joka toinen suomalaissijoittaja omistaa vastuullisia sijoituskohteita (23 prosenttia) tai harkitsee niihin sijoittamista (28 prosenttia).

”Erityisesti naiset ovat valmiita harkitsemaan vastuullisia sijoitustuotteita. Suurin osa niistä, jotka jo nyt sijoittavat vastuullisesti, on miehiä. Nuoret ovat asiassa valveutuneimpia kuin vanhemmat ikäluokat”, Eronen sanoo.

Vuosi sitten lähes vastaavassa Nordean teettämässä Sijoittamisen tutkimuksessa 32 prosenttia vastaajista ilmoitti haluavansa olla varmoja sijoitustensa vastuullisuudesta. Tänä vuonna ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioista varmuuden halusi 27 prosenttia vastaajista. Suurelle osalle vastaajista vastuullisuus on hyvä asiana, joskaan ei vedenjakaja.

”Kyllä minua henkilökohtaisesti yllätti, että tämä luku on pienempi, sillä vastuullisuudesta puhutaan jatkuvasti enemmän. Nyt tehdyn tutkimuksen mukaan suomalaiset kuitenkin mieltävät sosiaaliseen vastuuseen liittyvät asiat jopa ympäristöasioita tärkeämmäksi tekijäksi sijoituskohteita valitessaan. Ehkä kaikki eivät vielä miellä, että vastuullisessa sijoittamisessa on kyse nimenomaan  siitä, että otetaan huomioon paljon muutakin kuin ympäristövastuuseen liittyvät asiat. Sijoitusneuvonnassa emme ole huomanneet kiinnostuksen kuin kasvavan”, Eronen pohtii.

Tuotosta ei tarvitse tinkiä

Sijoituskohdetta valittaessa miehet näyttävät painottavan vastuullisuutta tuottoa enemmän. 38 prosenttia miehistä ja  25 prosenttia naisista ilmoittaa tuoton olevan itselle tärkein kriteeri.

Vastuullinen sijoittaminen ei kuitenkaan tarkoita tuotosta luopumista, muistuttaa Eronen. Nordean tutkimuksen mukaan 54 prosenttia vastuullisesti sijoittavista uskoo saavansa samaa ja 22 prosenttia korkeampaa tuottoa sijoittamalla vastuullisesti.

”On hyvä tulos, että 74 prosenttia vastuullisesti sijoittavista tietää, ettei tuotosta tarvitse tinkiä. Vastuullisesti toimiva yritys hallitsee muita paremmin riskejä ja tuo myös sijoittajalle vakaamman tuoton pitkällä aikavälillä”, muistuttaa Eronen.


Testaa Nopeus: Mittaa internetin, laitteiden ja suorituskyvyn nopeus

Nopeuden testaaminen on olennainen osa nykyaikaista digitaalista elämää. Tällä hetkellä voit testata monia eri asioita, kuten internetin nopeutta, laitteidesi suorituskykyä ja jopa reaktionopeuttasi. Nopeustestit auttavat sinua varmistamaan, että saat kaiken irti digitaalisista kokemuksistasi, olipa kyse sitten sujuvasta suoratoistosta, nopeasta pelaamisesta tai tehokkaasta työskentelystä. Testaa nopeus linkin takaa. Nopeustesti antaa tuloksen internetin yhteyden nopeudesta testin jälkeen. Lue myös Google Pay Nordea ohjeeseen.

Vastaa