OP:n kyselytutkimus: Lähes kolmannes suomalaisista pitää yrittäjyyttä houkuttelevana – työn merkityksellisyys motivoi vaurastumista enemmän

Kirjoittajan kuva

Erityisesti nuoret haaveilevat yrittäjyydestä. Pelkkä vaurastuminen ei enää motivoi suomalaisia yrittäjyyteen, vaan tärkeimmiksi syiksi ovat nousseet työn tekemisen vapaus ja itsenäisyys. 

Houkuttelevimmaksi yrittäjyyden kokevat 16–24-vuotiaat, joista 48 prosenttia pitää yrittäjyyttä varteenotettavana vaihtoehtona urapolullaan. Myös sukupuolten välillä on eroa: miehistä 36 prosenttia näki yrittämisen erittäin tai melko houkuttelevana ja naisista vastaavasti 24 prosenttia. 

Kun Taloustutkimuksen vuonna 2011 toteuttamassa yrittäjyystutkimuksessa* kysyttiin syitä yrittäjyyden houkuttelevuudelle, oli yrittäjän hyvät tulot kolmen kärjessä. Nyt yrittäjyydessä houkuttelevat sen sijaan työn merkityksellisyys ja laadulliset tekijät, käy ilmi OP:n kyselytutkimuksesta. 

– Tänä päivänä yrittäjäksi ei enää ryhdytä vain vaurastumisen toivossa, vaan kolme merkittävintä syytä yrittämiseen ovat itsenäisyys, vapaus ja työn tekeminen itselleen. Tämä kertoo arvopohjamuutoksesta, joka on tapahtunut motivaatiossa ja asenteissa yrittämistä kohtaan, kertoo OP:n pk-yrityksistä vastaava johtaja Heikki Peltola

Yrittäjäksi päädytään myös yhä useammin perhetaustan innoittamana. Tutkimukseen vastanneista yrittäjistä kolmannes kertoi saaneensa kipinän yrittäjyyteen perheeltään. Myös positiiviset esimerkit ja ystäväpiiri kannustavat suomalaisia toteuttamaan yrittäjyyshaaveitaan.  

– Etenkin nuoret saavat kipinän yrittäjyyteen positiivisista esimerkeistä. Lisäksi sosiaalisen median kautta yrittäjyyteen on päässyt tutustumaan aiempaa monipuolisemmin ja läpinäkyvämmin, Peltola kertoo. 

Kevytyrittäjiä nyt puolet enemmän kuin ennen koronapandemiaa 

Sivutoiminen yrittäminen ja kevytyrittäjyys ovat yhä useammin väyliä testata yrittäjyyttä. Etenkin kevytyrittäjyys on kasvattanut suosiotaan Suomessa viime vuosina.  

OP Kevytyrittäjä -palvelun käyttäjämäärä kasvoi viime vuonna viidenneksen edellisvuodesta, ja koronapandemian alkamisen jälkeen määrä on noussut yhteensä jo yli 50 prosenttia. Pandemia ei myöskään heikentänyt kevytyrittäjien laskutusvolyymeja, jotka ovat lähes kaksinkertaistuneet vuodesta 2019.  

– Kevytyrittäjyys antaa mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä matalalla kynnyksellä. OP Kevytyrittäjä – palvelua käyttävät toimivat y-tunnuksella, mikä mahdollistaa useita sellaisia etuja, joista perinteisiä laskutuspalveluja käyttävä ei hyödy, Peltola sanoo.  

Kyselyyn vastasi internet-paneelissa 1 112 suomalaista marraskuussa 2021. OP:n toimeksiannosta kyselyn teki Taloustutkimus Oy. Tutkimuksen virhemarginaali on enimmillään +/- 3,2 prosenttiyksikköä. 

*Taloustutkimus Oy:n yrittäjyystutkimus toteutettiin 2011. Kyselyyn vastasi internet-paneelissa 1 178 suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on enimmillään +/- 3,2 prosenttiyksikköä. 

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja yli 12 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. www.op.fi

Vastaa